10 februari 2021 – subsidiegeld

Nadat ik op 27 januari al het goede nieuws over de toekenning van subsidie in het kader van de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren (SEPP) had gekregen ontving ik vandaag ook de eerste drie maandelijkse bedragen en dat is bij elkaar toch maar mooi 250 euro. Ik snap nog niet helemaal wanneer de subsidie nu begint …

27 januari 2021 – subsidie

Vandaag heb ik de beslissing op mijn subsidie-aanvraag voor de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren (SEPP) ontvangen en die luidt als volgt:Ik heb besloten u subsidie te verlenen. De subsidie bedraagt € 4.000,-. Op basis van deze brief ben ik weer naar het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gegaan om de uitbetaling van …

4 januari 2021 – subsidie?

Na mijn aanvraag van 13 september en de melding over uitstel van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) van 30 september 2020 zou het dan nu zo ver moeten zijn: mijn subsidie-aanvraag elektrische personenauto’s particulieren (SEPP) zal worden behandeld. Volgens de site van de RVO is het bedrag voor 2021 nog niet op. De stand …

30 september 2020 – uitstel

Vandaag heb ik bericht ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) De beslissing over mijn subsidieaanvraag is uitgesteld. Goed nieuws is dat er op het moment dat mijn aanvraag is ingediend nog voldoende budget voor het jaar 2021 beschikbaar was. RVO zal mijn aanvraag vanaf 4 januari 2021 weer in behandeling nemen. Eigenlijk precies …

21 september 2020 – niet wachten

Vandaag heb ik een e-mail gestuurd aan Leaseplan naar aanleiding van hun e-mail van 15 september. In die e-mail schreef Leaseplan dat zij de auto pas zullen bestellen als er goedkeuring is gekomen vanuit de Rijksoverheid dat ik in aanmerking kom voor de SEPP. Ik heb deze aangevraagd. In mijn e-mail heb ik aangegeven dat …

14 september 2020 – subsidie

In de loop van de dag krijg ik de bevestiging van leaseplan waarin ze mij er ook op wijzen dat er overheidssubsidie kan worden aangevraagd voor deze auto. Subsidieregeling Elektrisch Personenauto’s ParticulierenU heeft een overeenkomst getekend op of na 4 juni 2020 waardoor u in aanmerking kunt komen voor de nieuwe subsidieregeling vanuit de Rijksoverheid.Vanaf …