14 september 2020 – subsidie

In de loop van de dag krijg ik de bevestiging van leaseplan waarin ze mij er ook op wijzen dat er overheidssubsidie kan worden aangevraagd voor deze auto.

Subsidieregeling Elektrisch Personenauto’s Particulieren
U heeft een overeenkomst getekend op of na 4 juni 2020 waardoor u in aanmerking kunt komen voor de nieuwe subsidieregeling vanuit de Rijksoverheid.
Vanaf 1 juli 2020 mag u een aanvraag doen voor deze regeling mits u aan de voorwaarden voldoet. Zie de website van de Rijksoverheid voor alle informatie.

Om in aanmerking te komen moet u de catalogusprijs van de auto (oorspronkelijke nieuwprijs) weten. Dit staat niet in uw overeenkomst vermeld. De subsidieregeling vereist dat de catalogusprijs niet lager dan 12.000 euro en niet hoger dan 45.000 euro is. Wij hebben dit alvast voor u gecontroleerd en uw gekozen auto valt binnen deze norm.

Dus ’s avonds heb ik ook de subsidie-aanvraag ingediend, wetende dat de subsidiepot voor 2020 al leeg is. Of zoals de RVO (de subsidieverstrekker) het beschrijft:

Het jaarbudget in 2020 van 10 miljoen euro voor nieuwe elektrische auto’s is overtekend. Voor nieuwe elektrische auto’s is al meer subsidie aangevraagd dan het beschikbare jaarbudget. Dit geldt voor koop en lease. Uw aanvraag is ingediend nadat het jaarbudget was uitgeput. Dit betekent dat uw aanvraag doorgeschoven wordt naar 2021.

Hopelijk kom ik in 2021 aan de beurt.

Het indienen van de aanvraag is ook iets waar je wel even de tijd voor moet nemen; er moet, begrijpelijkerwijs, veel informatie worden gegeven om voor de subsidie in aanmerking te komen. En aangezien ik op dit moment nog geen elektrische auto heb zal ik in het beste geval een voorlopige beslissing op de aanvraag krijgen. De RVO stuurt binnen vier weken een brief waarin staat of ik in aanmerking kom voor de subsidie. Zij streven er naar dit sneller voor mij te doen.