27 januari 2021 – subsidie

Vandaag heb ik de beslissing op mijn subsidie-aanvraag voor de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren (SEPP) ontvangen en die luidt als volgt:
Ik heb besloten u subsidie te verlenen. De subsidie bedraagt € 4.000,-.

Op basis van deze brief ben ik weer naar het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gegaan om de uitbetaling van de subsidie aan te vragen. Hiervoor moet de door mij aangevraagde auto op mijn naam zijn geregistreerd in het kentekenregister van de Rijsdienst voor het wegverkeer (RDW). Binnen het eLoket was dat met een paar stappen geregeld, niet in de laatste plaats omdat de RVO blijkbaar al het kenteken van mijn lease-Zoe bij de RDW had opgehaald.

Dus na een paar minuten werk was dit “vaststellingsverzoek” ingediend en kan ik nu wachten op de goedkeuring hiervan en op de maandelijkse uitbetaling van 1/48 deel van het subsidiebedrag. Een mooie cadeau van de RVO.