4 januari 2021 – subsidie?

Na mijn aanvraag van 13 september en de melding over uitstel van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) van 30 september 2020 zou het dan nu zo ver moeten zijn: mijn subsidie-aanvraag elektrische personenauto’s particulieren (SEPP) zal worden behandeld.

Volgens de site van de RVO is het bedrag voor 2021 nog niet op. De stand vanmorgen om 09:00 was dat er voor 2021 nog € 1.108.000 beschikbaar is. En volgens mij betekent dat dat er al bijna € 8.9 miljoen was aangevraagd voor 30 oktober 2020 van het 2021 budget van € 10 miljoen. Mijn aanvraag zit daar dan bij.

Ik ben benieuwd ….

5 januari 2021: En zo kan het dus ook gaan als je een nieuwe elektrische auto hebt gekocht

Het subsidieplafond 2021 voor nieuwe elektrische auto’s is overtekend op 4 januari 2021.

Voor nieuwe elektrische personenauto’s is al meer subsidie aangevraagd dan het beschikbare jaarbudget voor 2021. Dit geldt voor koop en lease.

Door middel van een loting zal de rangschikking van alle op 4 januari 2021 volledig ingediende aanvragen worden bepaald. De loting zal plaatsvinden binnen dertien weken na 4 januari 2021.